Угода про приєднання для правил

04/07/2019
121

Угода приєднання для ТОВ

 

УГОДА ПРО ПРИЄДНАННЯ

 до ПРАВИЛ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

(код ЄДРПОУ: 43015429)

м. Київ ___._______________ 2019 року.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю _______________________, далі – “Замовник”, в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту,  підписанням даної угоди, далі – «Угода», зі свого боку засвідчує повне та безумовне приєднання  до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО», далі – «Правила», опублікованих за постійним посиланням в мережі Інтернет http://www.zrobleno.com/pravyla-nadannya-posluh/ у відповідності до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України, а

 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО”, далі – “Виконавець” в особі Директора Купрія Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, зі свого боку бере на себе зобов’язання по наданню Замовнику Послуг згідно Правил та даної Угоди на визначених даною Угодою умовах:

 1. Дана Угода є  невід’ємною частиною Правил. Терміни в даній Угоді вживаються у значеннях, визначених Правилами.
 2. Істотні умови надання Послуг:

 

Інформація про Замовника ЄДРПОУ_______, р/р №______________ в ________ банку 

МФО ___________________, ІПН ________________

Контактна особа Замовника: Посада____________________, ПІБ_______________
Уніфіковані засоби комунікації Замовника: Тел.

e-mail:

Viber/Telegram: ____________________

Сторона, відповідальна за архівування оригіналів первинної бухгалтерської документації Замовник або Виконавець
Сторона, відповідальна за ведення кадрового обліку Замовник або Виконавець
Початок надання Послуг  З «___» ____________ 2019 р.
Стан звітності за переддоговірний період: В належному стані 

або потребує перевірки та усунення помилок, яких саме:

Термін надання Послуг По 31.12.2020 р

 

 1. Обраний пакет Послуг: “____________”, вартістю _______________ грн. (далі – “Абонентська плата”). Абонентська плата підлягає сплаті до “___” числа кожного поточного місяця. Абонентська плата за перший період підлягає оплаті до ___.____.2019 р.
 2. Специфікацією про надання послуг, що матиме силу невід’ємного додатку до даної Угоди, Сторони за взаємною згодою можуть змінити умови надання Послуг Замовнику, встановити індивідуальний перелік документів, інформації необхідні для належного виконання Правил, передбачити додаткові індивідуальні послуги в межах Правил.
 3. Підписанти даної Угоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надають згоду на обробку їх персональних даних виключно з метою виконання Сторонами даної Угоди та своїх обов’язків згідно Правил.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник

ТОВ _______________

Директор _______________________

Виконавець:

Товариства з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

Директор _________________ Купрій Ю.В.

Додаток № 1 до Угоди про приєднання  до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування 

Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО» від «__» __________ 2019 р.

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № ___

 ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ ___._______________ 2019 року.

 

Сторони Угоди про приєднання до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО» від “__” __________ 2019 р.,  а саме:

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю _______________________, далі – “Замовник”, в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку та

Виконавець: ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (код ЄДРПОУ: 43015429), в особі Директора Купрія Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другого боку уклали дану Специфікацію про надання послуг, далі – “Специфікація”, про наступне:

 1. Дана Специфікація є невід’ємним додатком до Угоди про приєднання до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” від “_____” ______________ 2019 р.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник

ТОВ _____________________

Директор _____________/_______________

Виконавець:

Товариства з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

Директор _________________ Купрій Ю.В.


Угода приєднання для ФОП

 

УГОДА ПРО ПРИЄДНАННЯ

 до ПРАВИЛ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

(код ЄДРПОУ: 43015429)

 м. Київ                                                                                                                         ___._______________ 2019 року.

 

Фізична особа-підприємець _______________________, що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця (запис в ЄДР № ____________________________), далі – “Замовник”, підписанням даної угоди, далі – «Угода», зі свого боку засвідчує повне та безумовне приєднання  до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО», далі – «Правила», опублікованих за постійним посиланням в мережі Інтернет http://www.zrobleno.com/pravyla-nadannya-posluh/ у відповідності до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України, а

 Товариство з обмеженою відповідальністю “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО”, далі – “Виконавець” в особі Директора Купрія Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, зі свого боку бере на себе зобов’язання по наданню Замовнику Послуг згідно Правил та даної Угоди на визначених даною Угодою умовах:

 1. Дана Угода є  невід’ємною частиною Правил. Терміни в даній Угоді вживаються у значеннях, визначених Правилами.
 2. Істотні умови надання Послуг:

 

Інформація про Замовника ЄДРПОУ_________________, р/р № _________________ в ________ банку 

МФО ___________________, ІПН ____________________

Контактна особа Замовника: Посада____________________, ПІБ_________________________
Уніфіковані засоби комунікації Замовника: Тел.

e-mail:

Viber/Telegram: ____________________

Сторона, відповідальна за архівування оригіналів первинної бухгалтерської документації Замовник або Виконавець
Сторона, відповідальна за ведення кадрового обліку Замовник або Виконавець
Початок надання Послуг  З «___» ____________ 2019 р.
Стан звітності за переддоговірний період: В належному стані 

або потребує перевірки та усунення помилок, яких саме:

Термін надання Послуг По 31.12.2020 р

 

 1. Обраний пакет Послуг: “____________”, вартістю _______________ грн. (далі – “Абонентська плата”). Абонентська плата підлягає сплаті до “___” числа кожного поточного місяця. Абонентська плата за перший період підлягає оплаті до ___.____.2019 р.
 2. Специфікацією про надання послуг, що матиме силу невід’ємного додатку до даної Угоди, Сторони за взаємною згодою можуть змінити умови надання Послуг Замовнику, встановити індивідуальний перелік документів, інформації необхідні для належного виконання Правил, передбачити додаткові індивідуальні послуги в межах Правил.
 3. Підписанти даної Угоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надають згоду на обробку їх персональних даних виключно з метою виконання Сторонами даної Угоди та своїх обов’язків згідно Правил.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

Фізична особа-підприємець

_____________________

ФОП _______________/___________________

Виконавець:

Товариства з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

Директор _________________ Купрій Ю.В.

Додаток № 1 до Угоди про приєднання  до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування 

Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО» від «__» __________ 2019 р.

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № ___

 ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Київ                                                                                                                         «__» ________________ 2019 р.

 

Сторони Угоди про приєднання до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО» від “__” __________ 2019 р.,  а саме:

Замовник: Фізична особа-підприємець _______________________, що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця (запис в ЄДР № ____________________________),  з одного боку та

Виконавець: ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (код ЄДРПОУ: 43015429), в особі Директора Купрія Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другого боку уклали дану Специфікацію про надання послуг, далі – “Специфікація”, про наступне:

 

 1. Дана Специфікація є невід’ємним додатком до Угоди про приєднання до Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” від “_____” ______________ 2019 р.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник

Фізична особа-підприємець

________________________________

ФОП _______________/___________________

Виконавець:

Товариства з обмеженою відповідальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО»

Директор _________________ Купрій Ю.В.

Прес-центр