Замовити дзвінок
Дякую за звернення
Очікуйте дзвінка

Передзвонимо якомога швидше та обговоримо деталі

Дата останньої редакції: 23/06/2018

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей публічний договір (надалі Договір) складений стосовно сайту юридичної компанії ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” http://www.zrobleno.com/ (далі Сайт).

1.2. Сайт належить на правах власності юридичній компанії ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (далі Компанія).

1.3. Цей Договір регламентує взаємовідносини між Адміністратором Сайту компанії ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (далі Адміністратор Сайту) та Відвідувачем Сайту.

1.4. Адміністратор Сайту вправі в односторонньому порядку змінювати, доповнювати або видаляти окремі пункти угоди у випадку необхідності приведення їх у відповідність до змінених законодавчих норм.

1.5. Якщо Відвідувач продовжує користуватися Сайтом, це означає його добровільну згоду з умовами Договору та внесеними до нього Адміністратором змін.

1.6. Відповідальність за своєчасне ознайомлення із внесеними в цю угоду змінами несе персонально Відвідувач.


ІІ. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Вказані в цьому Договорі терміни вживаються у нижчевказаному значенні:

2.1.1. zrobleno.com — інтернет-сайт, який надає Відвідувачеві інформацію у вигляді переліку юридичних послуг Компанії на юридичну тематику.

2.1.2. Адміністратор Сайту — спеціаліст Компанії ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО”, який діє в інтересах та від імені компанії та вповноважений здійснювати адміністрування Сайту.

2.1.3. Відвідувач сайту юридичної компанії ТОВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (далі — Відвідувач) — фізична особа, що користується інформаційними послугами Сайту.

2.1.4. Зміст Сайту — наявна на сайті текстова інформація, візуальні зображення, аудіо та відео й інші файли, що надані для перегляду та завантаження.


ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї угоди є надання Відвідувачеві Сайту інформаційних послуг, що сприяють надалі задовольнити його потреби в юридичній допомозі.

3.1.1. Компанія надає Відвідувачеві можливість ознайомитися та скористатися переліком юридичних послуг, що пов’язані з наданням консультацій та практичної професійної юридичної допомоги щодо всього спектру питань у галузі різноманітних видів права.

3.1.2. Сфера дії цього Договору розповсюджується як на наявні, так і на доповнені у процесі вдосконалення роботи послуги Сайту.

3.2. За доступ на Сайт оплата не стягується.

3.3. Ця угода є публічною офертою. Користування Сайтом автоматично є свідченням згоди Відвідувача з угодами Договору.

3.4. У процесі надання інформаційних послуг та користування Сайтом сторони керуються вимогами законів України.


ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

4.1. Адміністратор має право:

4.1.1. У межах чинного законодавства на власний розсуд змінювати, доповнювати та видаляти окремі елементи змісту Сайту. Початком дії таких змін вважається момент їх публікації на Сайті.

4.1.2. При порушенні Відвідувачем умов Договору, без попередження обмежувати йому доступ до Сайту.

4.2. Відвідувач має право:

4.2.1. Безперешкодно відвідувати та користуватися Сайтом.

4.2.2. Без обмежень використовувати всі види послуг, що вказані на Сайті.

4.2.2. Ставити запитання й отримувати відповіді з приводу функціонування Сайту.

4.3. Відвідувач Сайту зобов’язаний:

4.3.1. На вимогу Адміністратора надавати додаткові відомості з приводу послуг, що надаються Сайтом.

4.3.2. Під час використання Сайту неухильно дотримуватися вимог законодавства в галузі інтелектуального та авторського права.

4.3.3. Утримуватися від дій, що можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту.

4.3.4. Не вчиняти з використанням Сайту дій, які можуть призвести до розповсюдження конфіденційних відомостей, що охороняються законом, про фізичних та юридичних осіб.

4.3.5. При користуванні Сайтом не розповсюджувати без дозволу Адміністратора рекламну інформацію.

4.3.6. Не використовувати ресурси Сайту для наступних дій:

4.3.6.1. Завантаження інформації, яка містить в собі неправдиві відомості або образи, пропагує дискримінацію за будь-якою її ознакою.

4.3.6.2. Закликів до вчинення незаконних дій, а також сприяння особам, які своїми діями намагаються порушити чинні обмеження та заборони.

4.4. Відвідувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які технічні засоби, автоматичні пристрої та процесори, програмні продукти та алгоритми для отримання доступу до змісту Сайту, а також для подальшого придбання або відстеження незаконно видобутого контенту.

4.4.2. Проводити дії, що призводять до порушення встановленого порядку функціонування Сайту.

4.4.3. Обходити систему навігації Сайту з метою подальшого отримання інформаційних матеріалів з використанням засобів, які не надаються послугами цього Сайту.

4.4.4. Здійснювати несанкціонований доступ до функціональних систем або мереж, що мають відношення до Сайту, а також до сервісів, що пропонуються на ньому.


V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт та його зміст знаходяться у власності Компанії. Право оперативного управління Сайтом належить Адміністраторові.

5.2. Копіювання, публікація, відтворення, передача або розповсюдження, в тому числі в глобальній мережі Інтернет Змісту Сайту можливо лише після письмового дозволу Адміністратору Сайту.

5.3. Зміст Сайту є результатом інтелектуальної праці співробітників Компанії та є захищеним авторським правом відповідно до вимог чинного законодавства України. Копіювання матеріалів для інтернет-видань можливо тільки за умови прямого відкритого гіперпосилання не нижче другого абзацу.


VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за збитки та інші негативні наслідки, що настали внаслідок умисних або необережних дій Користувача, що призвели до порушення положень цього Договору.

6.2. Поза зоною відповідальності Адміністратора Сайту перебувають:

6.2.1. Комп’ютерні збої та функціональні затримки під час здійснення операцій, якщо вони виникли внаслідок телекомунікаційних або електричних несправностей, а також в результаті дії непереборної сили.

6.2.2. Несвоєчасні перекази, які пов’язані з несправностями в роботі банків та платіжних систем.

6.2.3. Належне використання Змісту Сайту Відвідувачем, який не має необхідних для цього технічних пристроїв. При цьому Адміністратор Сайту не несе жодних зобов’язань перед Відвідувачем щодо його забезпечення такими засобами.


VІІ. ПОРУШЕННЯ УМОВ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Адміністратор Сайту у випадку проведення розслідування незаконного використання Сайту, а також при незаконному втручанні в роботу Сайту або порушенні прав інших користувачів Сайту вправі розкрити наявну в нього інформацію, що дозволяє ідентифікувати Відвідувача, який підозрюється у вчиненні протиправних дій.

7.2. Адміністратор Сайту надає наявну в нього інформацію про Відвідувачів не інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. У випадку порушення Відвідувачем положень цього Договору, інших документів, які регулюють умови користування Сайтом, а також при виникненні технічних несправностей та зупиненні роботи Сайту, Адміністратор без попереднього попередження Відвідувача вправі заблокувати його доступ до Сайту.

7.4. Адміністратор Сайту не відповідає перед Відвідувачем або третіми особами за припинення доступу до Змісту Сайту, яке настало внаслідок порушення Відвідувачем умов цього Договору або інших документів, що регламентують роботу ресурсу.


VІІІ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. При виникненні претензій, розбіжностей або суперечок між Адміністратором Сайту та Відвідувачем сторони зобов’язуються вжити заходів щодо їх позасудового врегулювання. Поданню позовної заяви до суду в обов’язковому порядку повинно передувати письмове звернення із пропозицією добровільного вирішення суперечки.

8.2. Після отримання письмової претензії відповідач впродовж 30 календарних днів зобов’язаний повідомити іншу сторону про результати розгляду звернення.

8.3. При неможливості добровільного врегулювання суперечки, що виникла, кожна зі сторін вправі вжити заходів щодо захисту своїх порушених прав у суді.

8.4. Строк подання позовної заяви при порушенні умов використанні Сайтом, в тому числі пов’язаних із порушення авторського права та права інтелектуальної власності складає 3 роки з моменту, коли стороні стало відомо про порушення.


ХІ. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Заяви та пропозиції користувачів про внесення змін та доповнень до цього Договору Адміністратором не приймаються.

9.2. Відгуки відвідувачів про роботу Сайту не носять конфіденційного характеру, та можуть бути використані Адміністратором на власний розсуд.